Vakcínu dodáme i vaší ordinaci

DŮLEŽITÉ! POMOC SE ZAJIŠTĚNÍM ZNEHODNOCENÝCH VAKCÍN

Milí lékaři,

je nám obrovsky líto, k čemu včera na Jižní Moravě došlo a jen málokdo z nás si umí představit, čím jste si museli projít. Držte se prosím! S tím souvisí i naše pomoc se zajištěním znehodnocených vakcín, v důsledků dlouhodobého výpadku elektrického proudu - lednička při výpadku proudu sice určitou dobu teplotu udrží, ale jedná se pouze o pár hodin.

Vypadl tedy ve Vaší ordinaci proud a potřebujete nové vakcíny pro naočkování/doočkování vašich pacientů, dejte nám prosím vědět!


Bc. Jitka Doležalová

tel.: 541 651 361
dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz

Jak se stát očkujícím praktikem, koho můžete aktuálně naočkovat nebo jak zacházet v ordinaci s vakcínami? Vše podstatné se dozvíte tady.

Důležité: Mějte prosím na paměti, že pokud chcete v očkování pokračovat, musíte vakcíny objednat:


Pokud potřebujete navíc dávky Vaxzevria, napište krajskému koordinátorovi praktických lékařů zprávu na ipro.md@email.cz.


V
případě Moderny se pacienti budou obracet přímo na očkovací centrum BVV – linka 532 231 450.

Aktuální-informace-očkování-praktickými-lékaři_18052021.pdf

Distribuce vakcín a revakcinace

Postup a přidělování vakcín

Moderna

Vakcínu si praktický lékař objednává sám prostřednictvím distributora AVENIER.

  • bližší a aktuální informace o objednávání a distribuci této vakcíny najdete na webu AVENIER a v jejich newsletteru.

  • objednávky neodkládejte, čím dřív ji učiníte, tím dřív vakcínu obdržíte!

J&J (Jansenn)

Vakcínu si praktický lékař objednává sám prostřednictvím distributora AVENIER.

  • bližší a aktuální informace o objednávání a distribuci této vakcíny najdete na webu AVENIER a v jejich newsletteru.

  • objednávky neodkládejte, čím dřív ji učiníte, tím dřív vakcínu obdržíte!

Vaxzervia (AstraZeneca)

Distribuci vakcíny Vaxzevrie nově přebíkancelář SPL ve spolupráci s Aliance Healthcare. Pravidla distribuce budou po finální úpravě zveřejněna na webu SPL.

Ordinace, které mají aktuálně zájem o dodávku, učiní objednávku přes Covid Forms App.


O dodávkách Janssenu společnost Avenier informuje SPL a Centrální řídící tým. Při rozdělování vakcín budou zohledněny všechny objednávky praktického lékaře tak, aby nedocházelo k duplicitám v zásobování jednoho pracoviště. Toto řešení bude trvat do doby všeobecného dostatku vakcín na trhu.

Dávky na revakcinaci

Vaxzevria - AstraZeneca

Zajištění dávek na revakcinaci Vaxzevria - AstraZeneca bude probíhat níže uvedenými způsoby:

 1. Obdrželi jste symbolický počet lahviček přes SPL nebo okresního/regionálního zástupce?

  • vakcíny na revakcinaci Vám budou dodány stejným způsobem týden před týdnem určeným pro revakcinaci.


 1. Astra Zeneca Vám byla v 9. nebo 10. týdnu dodána od společnosti Aliance Healthcare (10 lahviček)?

  • dávky na revakcinaci si prosím v předstihu objednejte přes Covid Forms App a do poznámky uveďte, že se jedná o „Druhé dávky – 9. nebo 10. týden“.


 1. Zavezli vám hasiči v 11. - 16. týdnu 5 lahviček AZ?

  • Hasiči vám v 23. týdnu dodají potřebný počet dávek na přeočkování (bude se jednat o celkový počet dávek na revakcinaci).


 1. Objednali jste si vakcíny nově přes Covid Forms App?

  • Vakcíny pro revakcinaci si prosím objednejte stejným způsobem – přes Covid Forms App a do poznámky uveďte, že se jedná o „Druhé dávky“.

Moderna

Zajištění dávek na revakcinaci Moderna

 1. Obdrželi jste ze strany kraje 50 dávek vakcíny Moderna?

  • Dávky na revakcinaci vám budou v odpovídajícím týdnu (po 6 týdnech) zavezeny prostřednictvím hasičů.

Registrovat se mezi očkující praktiky


Manipulace s vakcínami

Návod pro praktické lékaře, jak manipulovat s vakcínami AstraZeneca a Moderna.

AstraZeneca

AstraZeneca není tolik citlivá na převoz. Po otevření (po prvním propíchnutí zátky injekční jehlou), byla prokázána stabilita na dobu nejvýše 48 hodin při uchovávání v chladničce (2 °C – 8 °C). Během této doby může být také přípravek uchováván a používán při teplotách do 30 °C souvisle až 6 hodin. Z mikrobiologického hlediska má být vakcína po prvním otevření injekční lahvičky použita okamžitě a přeprava otevřené lahvičky samozřejmě zvyšuje riziko mikrobiální kontaminace. Takové použití je pak na zodpovědnosti uživatele (mělo by tedy co nejvíce dodrženo předcházení mikrobiologické kontaminace).

Další užitečné podrobnosti k vakcíně AstraZeneca najedete v této prezentaci, na stránkách České vakcinologické společnosti nebo ZDE.

Přeočkování: interval pro podání 2. dávky je u AstraZeneca stanoven na 12 týdnů.

Moderna

Vakcína se neředí, pouze natahuje. Vakcínu nataženou do stříkačky není vhodné převážet. Kvůli riziku mikrobiální kontaminace dodržujte co nejmenší počet napíchnutí lahvičky. Do vialky napíchnout jehlu, vakcínu se natáhnout do 10 inzulinových stříkaček bez jehly (0,5 ml), nasadit čistou jehlu a aplikovat. Propíchnutá injekční lahvička má použitelnost 6 hodin při 2°C až 25 °C od prvního napíchnutí. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek okamžitě použitý. Neotevřená vakcína po vyjmutí z chladničky vydrží 12 hodin při 8 °C až 25 °C.

Další užitečné podrobnosti k vakcíně Moderna včetně odkazu na příbalový leták najdete ZDE.

Přeočkování: interval pro podání 2. dávky je u Moderny stanoven na 42 dnů (po uplynutí této doby Vám bude zaslána informace o dodání vakcín na přeočkování).

Janssen

Před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě –25 °C až –15 °C. Závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C. Po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena. V ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 3 měsíce po rozmrazení, datum je v souladu s SPC vyznačeno na vnějším obalu. Vakcína musí být chráněna před světlem.

Další užitečné podrobnosti k vakcíně Janssen včetně odkazu na příbalový leták najdete ZDE nebo ZDE.

Přeočkování: tato vakcína je určena k podání v jednodávkovém schématu.


Další praktické informace

Koho můžete aktuálně očkovat

Podle věkových kritérií mohou praktičtí lékaři očkovat od 24. 5. 2021 starší 35 let, od 26. 5. 2021 starší 30 let.

Kvůli nedostatku vakcín doporučujeme upřednostnit lidi, kteří se objektivně nemohou dostavit do očkovacího centra.

Pokud se pacient už zaregistroval v Centrálním registračním systému, nelze jej už přeregistrovat. Výjimku mají imobilní lidé. Ti musí nejprve zrušit svou registraci v očkovacím centru přes linku 1221 a až poté se mohou hlásit u vás.

Od 1. května 2021 se mohou lidé očkovat i u praktického lékaře, který není jejich registrujícím lékařem.

Přeočkování

Každý praktik si vede seznam naočkovaných pacientů a hlídá si termíny vakcinace druhou dávkou. Veškeré vakcíny aplikujte co nejdříve, není třeba odkládat rezervy.

Zdravotní dokumentace

Vedení zdravotní dokumentace je povinné, ale není nemusíte ji tisknout. Do dokumentace je však nutné zaznamenat ústní souhlas s očkováním. Jako důkaz o očkování slouží zápis do ISIN.

Dotazník před očkováním platí pouze pro očkovací centra. U praktiků není nutné jej vyplňovat.

Zadání do ISIN

Zadávání do ISIN musíte provést ihned po aplikaci, v případě výpadku lze tolerovat do 24 hodin od vakcinace.

Tisk certifikátu o očkování z ISIN

Certifikát můžete pro pacienta stáhnout dle návodu z ISIN nebo si ho může pacient stáhnout sám a vytisknout z Očkovacího portálu občana ocko.uzis.cz

Nežádoucí účinky

Vedlejší účinky po vakcinaci řeší a hlásí SÚKL ten, kdo očkuje nebo případně Rychlá zdravotnická pomoc. Pozdější nežádoucí účinky oznamují praktičtí lékaři.

Náhradníci

Ve výjimečných případech se může stát, že vakcína zbyde. Například kvůli hrozící expiraci či načaté vakcíně těsně před dobou spotřeby. V těchto případech lze zbylou vakcínu dát náhradníkům. Každé očkovací zařízení si musí vytvářet seznam náhradníků (aspoň 5). V případě nedostupnosti náhradníka z prioritní skupiny, lze vakcínu dát náhradníkovi mimo prioritní skupinu (počet náhradníků mimo prioritní skupiny by neměl přesáhnout 5 %).Kontakty

Pro dotazy k novým objednávkám Sekretariát SPL ČR

tel.: 267 184 053
úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 9–15 hod.
spl@zdravotnictvi.cz
AZvakciny@a-h.cz (Aliance Healthcare)

Pro dotazy k dávkám distribuovaným Jihomoravským krajem

Bc. Jitka Doležalová
dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz
tel.: 541 651 361
úřední hodiny: každý den od 8–11 hod.

Krajský koordinátor praktických lékařů (KKPL)

MUDr. Ivo Procházka
ipro.md@email.cz

Krajský koordinátor očkování

Jindřich Weiss
koordinator.ock@jmk.cz

Brněnská linka pro imobilní

tel.: 771 135 452
pracovní dny 8–12 hod. a 13–15 hod.